Antikvariát U 108 BUDDHŮ

TOP 108 - Highlights

Neumann Stanislav Kostka / KUPIDOS
Apostrofy hrdé a vášnivé

Jeden z nejkrásnějších a nejvzácnějších tisků z edice Moderní revue !!!

Moderní revue Praha 1896 sv.12
tisk Emanuel Stivín Praha
ilustrace KUPIDOS /S. K. Neumann/
na obálce použita kresba Karla Hlaváčka
300 výtisků
nestránkováno, orig. brož. 33 x 22,5 cm

stav: viz foto, více fotografií na vyžádání
Tištěno na velmi hrubém papíře.

Originální brož se na trhu nevyskytuje.

Druhá publikace Neumannova vydaná Moderní revuí byly Apostrofy hrdé i vášnivé. Pro tuto knihu si nakreslil veškerou ornamentaci Neumann sám, a než knihu vydal, podnikl pochůzku po všech možných papírnách, aby nalezl pro ni originální papír. Znali jsme již tisky Remyho de Gourmont na barevných papírech, z nichž nejodvážnější byl jistě tisk na papíře hnědém jako ha-vana. Tisk na něm nevynikal zvláštní zřetelností, ale bylo to bizarní a budilo to tedy v nás nadšení. Neumannovi poradil Kosterka, že by se nalezl pro jeho knihu papír starodávného původu v bohatém skladišti u Haasů na Anenském náměstí. Vy-pravili jsme se tedy s Neumannem k Haasovům a tam jsme po přednesení žádosti v pisárně byli ochotně dovedeni do skladiště papíru v zrušeném kostele svaté Anny. Velkolepý dojem činila na mne tato památka až ke stropu na přidělaných galeriích naplněná papírem snad ještě z doby rytíře Sch6nfelda. Vzpomínal jsem templářů, kteří tu měli kdysi komendu, a zapomínal jsem, proč jsme sem vlastně s Neumannem přišli. Neumann však mnoho nedbal památné stavby a horlivě hledal se zřízencem, až našel, co chtěl. Papír tak hrubý, že jej pak Stivín zoufale máčel, aby mohl tisknouti na něm, papír pískové barvy, z něhož snad bylo možno zhotovo-vati jen pevné sáčky. Já sám jsem našel v starých zásobách nádherné předsádkové papíry všelijak kvítkované a pruhované, jichž jsem používal při vazbách své knihovny. Tento papír byl jistě z doby probuzenecké. Blažené časy, kdy jsme se starali v Moderní revui o takové malichernosti!

Jiří Karásek ze Lvovic / Vzpomínky
Thyrsus 1994, strana 161

39.000,- Kč Objednat


Dotaz na knihu